Uitwisseling van kennis en van kennisvragen vraagt formele en informele contacten. Bijeenkomsten over thema's die vragers en aanbieders van kennis bezig houden, zorgen voor deze contacten.

Nieuwe ontwikkelingen in de werkvelden van de 'kennisvragers en kennisdragers' zijn bron van relevante thema's. Maar thema's kunnen benoemen en uitwerken is niet genoeg. Organisatie van goede bijeenkomsten vraagt ook vertrouwde toegang tot de organisaties van kennisvragers en kennisdragers, bekendheid met hun culturen en verstand van de context van de relevante thema's.

'Kennisvragers en kennisdragers' kunnen snel van rol wisselen: organisaties en mensen kunnen beide rollen afwisselend en ook gelijktijdig vervullen. Universiteiten of onderzoeksinstellingen zijn op basis van hun onderzoek kennisdragers maar voor het genereren van nieuwe onderzoeksthema's kennisvragers. Projectontwikkelaars zijn kennisvragers maar voor het aangeven van ontwikkelingen in de markt kennisdragers. Adviesbureaus zijn kennisdragers maar voor voeding vanuit onderzoeksinstellingen kennisvragers. Kennisbijeenkomsten benut je maximaal door als 'kennisdrager en kennisvrager' mee te doen.

Zo word je een schakel in de kennisketen!