Bij het opstellen van adviezen gaat het schrijfproces sommige adviseurs goed af. Anderen geeft het schrijven minder plezier.

Conceptrapporten van medewerkers van adviesbureaus voldoen niet altijd aan de kwaliteitseisen van hun project- en teamleiders, waaronder een duidelijke probleemstelling, een doelgerichte en gestructureerde tekst, goed woordgebruik en een duidelijk advies. Aanpassing van het conceptrapport vergt soms tijdrovende bespreking van de conceptrapporten binnen het bureau en soms met de opdrachtgever.

Investeren in verbetering van het schrijven van conceptrapporten zorgt voor:
  • besparing van werktijd bij het produceren van rapporten;
  • verhoging van het werkplezier van
    • projectmedewerkers doordat zij minder kritiek krijgen op hun producten en meer waardering voor hun werk ervaren;
    • project- en teamleiders doordat zij positiever kunnen reageren op voorgelegde concepten en ook tijd overblijft voor 'meer creatieve' werkzaamheden;
    • opdrachtgevers omdat een advies in één keer raak is.
  • stimulering van persoonlijke ontwikkeling door projectmedewerkers leer- en daarmee carrièremogelijkheden (betere beoordeling) te bieden;
  • verhoging van de slaagkans van offertes omdat (b)lijkt dat soepel lezende offertes sneller worden geaccepteerd.

Zo werk je aan je mensen en aan je product!