Goede bureaus evalueren samen met hun opdrachtgevers het geleverde werk. Niet alleen naar inhoud maar ook naar proces. Dat is meestal goed geregeld.

Bij grotere bureaus zijn evaluaties onderdeel van de formele kwaliteitssystemen, bij de kleinere bureaus een vanzelfsprekend onderdeel van de contacten met de opdrachtgever.

Directe feedback van de opdrachtgever verrijkt het adviesproces en vergroot het werkplezier. Meestal voert de adviseur zelf het evaluatiegesprek. De feedback is dan heel direct en komt onversneden binnen.

Soms is een gesprek met de opdrachtgever door een onafhankelijke partij zinvol. Bij gebrek aan plezier in dergelijke gesprekken, bij complexe relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, bij verstoorde verhoudingen of om welke andere reden dan ook.

Zo kom je aan nieuwe inzichten over je functioneren!