Kennis van experts is voor sommige onderwerpen vast te leggen in expertsystemen. Een expertsysteem is een product dat natuuradviesbureaus kunnen vermarkten.

Het vermarkten van een expertsysteem vanuit een strategische benadering van de markt vraagt kennis over:
  • de potentiële markt in Nederland en de daaraan verbonden vraag naar het expertsysteem;  
  • de eisen die potentiële gebruikers stellen aan het expertsysteem met het oog op commerciële exploitatie;
  • de wijze waarop het expertsysteem beschikbaar te stellen is aan de gebruikers;
  • het beste business model en de beste marketingstrategie.

Marketingstrategie
Het bepalen van marktsegmenten - vanuit de potentiële gebruiksmogelijkheden van de ontwikkelde versie van het expertsysteem - vormt de basis voor de te ontwikkelen strategie. De potentiële markt hangt af van de mogelijkheden van het expertsysteem en de specifieke eisen die verschillende marktsegmenten zoals ecologische adviesbureaus, ontwerpbureaus en overheden stellen. Die eisen verschillen onderling.

Co-creatie
Bij expertsystemen dient marketing niet plaats te vinden op basis van een uitontwikkeld product maar op basis van participatie van klanten bij de productontwikkeling: co-creatie. Feitelijk dient de kènnis om een product te ontwikkelen, en niet een product, vermarkt te worden. Ontwikkeling van het product aan de hand van de eisen van de klanten gaat samen én is dienstbaar aan de vermarkting. Daarvoor is een continue relatie met potentiële klanten een voorwaarde.

Participatieve aanpak
De crux ligt in het betrekken van de markt bij het kennissysteem. De participatieve aanpak biedt zicht op de eisen van klanten en op de waarde die het kennissysteem voor klanten heeft. Een business model / verdienmodel voor een expertsysteem is daardoor alleen op hoofdlijnen te ontwikkelen. Immers worden de uiteindelijke potenties plus de specifieke eisen samen met de klanten in beeld gebracht. Daarmee zijn waardepropositie, klantvoordelen én kostprijs niet op voorhand bekend. Op grond van de te onderkennen potenties zijn wel de contouren van mogelijke verdienmodellen te ontwikkelen.

Businessmodel
Een businessmodel wordt opgebouwd aan de hand van de product-marktafbakening, de waarden van het expertsysteem, de klantrelatiestructuur en het verdienmodel waarbij voor alle onderdelen opties worden geformuleerd. Daaruit volgt de marketingstrategie.

Zo introduceer je expertsystemen bij adviseurs!