Het aantal natuurbureaus in Nederland is niet in de vorm van formele statistieken bekend. In CBS-statistieken komt deze branche niet voor.

Een marktoverzicht is echter wel beschikbaar. Natuurnet heeft gegevens van adviesbureaus die werken op het gebied van natuur. Van 2002 tot 2021 konden bureaus hun gegevens gratis aanleveren aan Natuurnet, dat als tegenprestatie de adresgegevens op www.natuurnet.nl vermelde. Deze tegenprestatie bleek aantrekkelijk, ook al omdat Google bij de trefwoorden ‘natuur en adviesbureau’ of ‘ontheffing flora- en faunawet en adviesbureaus'  Natuurnet als eerste niet-gesponsorde link toont.natuuradviesbureaus
In 2010 waren gegevens van zo'n 200 natuuradviesbureaus beschikbaar. Dat aantal is inmiddels flink toegenomen. De verdeling van de bureaus naar omvang (in 2010) kan zijn vertekend doordat kleinere bureaus zich mogelijk eerder aanmelden bij Natuurnet.

Sinds 2010 zijn meer openbare gegevens van bureaus beschikbaar gekomen door aanmelding bij Natuurnet, door actieve inventarisaties van websites van bureaus op internet en door gegevens van de Kamer van Koophandel. Het marktoverzicht is daarmee verder vergroot. En daarmee krijgen individuele bureaus meer zicht op hun werkomgeving.

Zo vind je concullega's!