CV

drs. J. (Jeannette) C.M. van Leeuwen - van de Hoef
Zeisterweg 14
3984 NL Odijk

030-6563552
jeannette.van.leeuwen@secopini.nl 

 

Ervaring

Eigenaar adviesbureau Second Opinion (www.secopini.nl),  tweemansbureau.

  • Second Opinion: dienstverlenend aan organisaties die kennis over natuur produceren, gebruiken of verspreiden. 
  • Ambitie: kennis beter beschikbaar maken voor besluiten die mensen bewust en onbewust nemen over natuur. 
  • Centrale thema: effectieve kennisdoorstroming in de kenniskolom van het natuurbeleid. 
  • Activiteiten: ondersteunen van samenwerkingsverbanden, organisatie van kennisbijeenkomsten, organiseren van kwaliteitsborging, marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, eindredactie natuurpublicaties en andere activiteiten.
  • Werkplezier: het verbinden van mensen met verschillende culturen waaronder adviseurs, opdrachtgevers en overheidsdienaren.

1992 - heden 

Redacteur

Redactie en tekstredactie natuurboeken (KNNV), natuur/cultuur/reizen/wetenschap (Staatsbosbeheer, Ecotoerist, Diergeneeskunde UU e.a.)

Docent Leidse Onderwijsinstellingen (LOI)
Redactie, controle, correctie, auteur lessen HAVO en VWO biologie, scheikunde voor de biologie, ANW
Examenbegeleiding, -toezicht en -voorbereiding HAVO en VWO biologie

1995 - heden

1979 - 2007


   

Opleiding

Biologie: Rijksuniversiteit Utrecht
MO-B, kandidaats, doctoraal biologie met vier vakgebieden: plantenecologie, dierecologie, fytopathologie, onderwijs; studentbegeleider practicum plantenmorfologie. Onderwijsbevoegdheid eerste graads.  

1971 - 1978

Gymnasium-b├Ęta Amersfoort

1963 -1971


Cursussen

Culturele anthropologie


Maatschappelijke activiteiten

Lid Cli├źntenraad Zorginstelling Burgemeester van Randwijckhuis   

2010 - 2013

Secretaris Peuterspeelzaal Grutje
Doel: beheer en ontwikkeling peuterspeelzaal

1983 - 1986