• Ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen adviesbureaus
 • Organiseren speeddates op maat 

 

 • Organiseren kennisbijeenkomsten met gebruikers en/of producenten van kennis
 • Organiseren van masterclasses

 

 • Marktoverzicht natuuradviesbureaus 
 • Marktanalyse: vraag en vraagontwikkeling
 • Omgevingsanalyse: inventarisatie van deskundigheid bij kennisinstituten, universiteiten en bestaande samenwerkingsverbanden
 • Klanttevredenheidsonderzoek; reputatieonderzoek 

 

 • Onafhankelijke reflectie op natuurbeleid
 • Inhoudelijk secretariaat van commissies
 • Opstellen adviesteksten

 

 • Eind- en tekstredactie van publicaties
 • Productie van publicaties
 • Schrijfcoaching
 • Reviewen van publicaties

 

 • Mediation
 • Coaching
 • Klankborden over kennisproductie en bedrijfsprocessen 
 • Benchmarking

 

 • Ondersteuning van personeelsmobiliteit
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek