Organiseren kennisbijeenkomsten met gebruikers en/of producenten van kennis
Organiseren van masterclasses

 

Klanttevredenheidsonderzoek; reputatieonderzoek
Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Inhoudelijk secretariaat van commissies
Ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen adviesbureaus

Mediation
Coaching
Klankborden over kennisproductie en bedrijfsprocessen 
Benchmarking

Marktoverzicht natuuradviesbureaus 
Marktanalyse: vraag en vraagontwikkeling
Omgevingsanalyse: inventarisatie van deskundigheid bij kennisinstituten, universiteiten en bestaande samenwerkingsverbanden

Eind- en tekstredactie van publicaties
Productie van publicaties
Schrijfcoaching
Reviewen van publicaties

_